Hướng dẫn Hủy Đơn Hàng Trên Shopee đơn giản

Lưu ý:

  • Người mua chỉ có thể hủy đơn hàng đang ở mục Tôi > Chờ xác nhận hoặc Chờ lấy hàng (tức Người bán chưa giao hàng cho đơn vị vận chuyển)
  • Nếu Người mua hủy đơn trước khi Người bán xác nhận đơn trên hệ thống, đơn hàng sẽ được hủy ngay lập tức
  • Nếu Người mua hủy đơn sau khi Người bán xác nhận đơn trên hệ thống nhưng trước khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển, yêu cầu hủy đơn hàng của bạn cần được Người bán chấp thuận để đảm bảo quyền lợi cho Người bán. Khi đó, nếu Người bán:
    • Chấp nhận yêu cầu hủy đơn: Đơn hàng sẽ được hủy ngay lập tức
    • Từ chối yêu cầu hủy đơn: Đơn hàng sẽ được giao đến cho Người mua.
  • Người mua chỉ có thể hủy đơn hàng hoặc rút lại yêu cầu hủy đơn hàng duy nhất 1 lần cho mỗi đơn hàng

Hướng dẫn hủy đơn hàng

Bước 1: Vào mục Tôi > chọn Chờ xác nhận hoặc Chờ lấy hàng > Chọn đơn cần hủy


Bước 2: bấm Hủy đơn hàng > chọn lý do hủy đơn > bấm lại Hủy đơn hàng